Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Περί τιμής


Το 1803 οι Σουλιώτισσες προτίμησαν να πέσουν στο Ζάλογγο με τα παιδιά τους, προκειμένου να γλιτώσουν την ατίμωση...